Danas je 33. nedjelja kroz godinu. Iduće nedjelje je Nedjelja Krista Kralja i zadnja nedjelja liturgijske godine i međunarodni dan siromaha.

Iduće nedjelje moći ćete si nabaviti adventske vijence koje su izrađivale gospođe iz župne karitativne zajednice, od čega će vaš prilog ići za potrebite u župi.

U subotu neće biti redovite večernje sv. mise zbog vjenčanja. Dođite u 8 sati ili u 19 sati na Euharistiju I Neokatekumenske zajednice na kojoj će proslaviti 25. obljetnicu svog nastanka.

U subotu, 2. prosinca održat će se duhovna obnova koju će voditi Danijel Čović.

U četvrtak će se u župi sv. Ivana XXIII održati duhovna obnova koju će predvoditi… s početkom u 18,30.

Možete si nabaviti 12 – lisne kalendare za 2024. godinu.

Preporučujemo vam novi broj Glasa Koncila, Mali Koncil za djecu i ostali tisak…

Vjenčaju se:
Nikola Dominković, sin Smiljana i Kate r. Golomeić iz Trnovčice i Marina Križanović, kći Antuna Križanovića i Marinke r. Ćubel iz Pešćenice. Vjenčanje 25. studenog u župi Bl. Augustina Kažotića.

Ako netko zna za neku zapreku, dužan je obavijestiti župni ured.

RASPORED SV. MISA I NAKANE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 20. studenog 2023., svagdan

18,30 † Ante Šarić

Utorak, 21. studenog 2023., Prikazanje BD Marije
07,00 † Ivana Soldo
18,30 † Boško, Ivan, Boja i Joso Matas

Srijeda, 22. studenog 2023., sv. Cecilija, djevica
07,00 Na nakanu
18,30 Kolektivne nakane

Četvrtak, 23. studenog 2023., sv. Klement I, papa
07,00 † Marija Vuco
18,30 † Josip i Rudolf Kolak i † Milivoj Kirinec

Petak, 24. studenog 2023., Sv. Andrija Dung-Lac i drugovi, mučenici
07,00 † Danica i Ivan Kopač
18,30 Kolektivne nakane

Subota, 25. studenog 2023., sv. Katarina Aleksandrijska
08,00 Svi † iz obitelji Mrvelj
17.30 Vjenčanje

Nedjelja, 26. studenog 2023., NEDJELJA KRISTA KRALJA
08,00 † Stipe, Marija i Ivica Vlajčić
09,30 † Vlado Karačić i svi † iz obitelji Karačić
11,00 Za župljane
18,30 † Stjepan Tolić i † iz obitelji Tolić i Zorić