U srijedu u 19,30 održat će se sastanak Župnog ekonomskog vijeća na koji pozivamo članove

U četvrtak u 19,30 pozivamo članove Župnog pastoralnog vijeća na sastanak za organizaciju župnog Proštenja i Tijelova.

Nadalje ćemo ispovijedati u maloj sakristiji

Od tiska možete si nabaviti novi broj Glasa Koncila, Glasnika Srca Isusova i Marijina i drugo.

Vjenčaju se:
Mate Korać, sin Ivana Koraća i Desanke r. Nakić iz Trnovčice i Maria O’Sullivan, kći Brian O’Sullivana i Mary r. Murdock iz Irske. Vjenčanje 28. svibnja 2022. ovdje.

Kristijan Jurković, sin Radoslava Jurkovića i Marine r. Mišić iz Hrvatskog Leskovca i Ana Tomas, kći Rajnera Tomasa i Marine r. Šimić iz Trnovčice. Vjenčanje u Drinovcima (BiH) 17. lipnja 2022.

Ako netko zna za neku zapreku dužan je obavijestiti župni ured!

Čestitamo obitelji Pipek koja je danas krstila svoje 5. dijete na Misi u 11 sati.

Danas na misama do podne gostuju članovi udruge „Moji dani“ iz Đurmanca.

RASPORED SV. MISA I NAKANE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 16. svibnja 2022., svagdan
18,30 † Seba Berišić

Utorak, 17. svibnja 2022., svagdan
07,00 Na čast Duhu Svetom za obitelj
18,30 † iz ob. Bošnjak i Ćurić, † Franjo i Jela Ćurić i svi † iz ob. Krišto i Ćurić

Srijeda, 18. svibnja 2022., svagdan
07,00 —
18,30 Kolektivne nakane

Četvrtak, 19. svibnja 2022., svagdan
07,00 Na jednu nakanu
18,30 † Ivić Šimunac

Petak, 20. svibnja 2022., svagdan
07,00 —
18,30 Kolektivne nakane

Subota, 21. svibnja 2022., svagdan
8,00 † Ana Križanac
18,30 † Ante Zovko

Nedjelja, 22. svibnja 2022., VI VAZMENA NEDJELJA
08,00 † Za duše u čistilištu
09,30 † Anica Šimunac
11,00 Za župljane
18,30 † Petar Kozina