Danas je Nedjelja Krista Kralja. Iduće nedjelje je 1. nedjelja Došašća kojom započinjemo vrijeme Došašća.

I danas ćete nakon sv. mise moći nabaviti adventske ukrase koje su izradile gospođe iz župne karitativne zajednice, uz vaš dar za potrebe župnog caritasa.

Možete si nabaviti 12 – lisne kalendare za 2023. godinu, te nove brojeve Glasa Koncila i ostali tisak.

Vjenčaju se:
Antonija Budić, kći Mladena Budića i Slađane r. Soldo iz Trnovčice i Antun Benko, sin Ivana Benka i Hazane r. Glasnović iz Brestja.
Vjenčanje 03. prosinca, ovdje.

Ivan Ćurić, sin Marinka Ćurića i Mirjane r. Čale iz Trnovčice i Ana Rezić, kći Ante Rezića i Sanjice r. Matasović sa Trešnjevke. Vjenčanje 10. prosinca ovdje.

RASPORED SV. MISA I NAKANE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 21. studeni 2022., Prikazanje BDM
18,30 † Mila Čale

Utorak, 22. studeni 2022., sv. Cecilija
7,00 Na nakanu Perke
18,30 † Anica Barišić

Srijeda, 23. studeni 2022., sv. Klement
07,00 † Marija Vuco
18,30 Kolektivne nakane

Četvrtak, 24. studeni 2022., svagdan
07,00 U čast Majci Božjoj na nakanu obitelji Vukoja
18,30 † Josip i Rudolf Kolak

Petak, 25. studeni 2022., sv. Katarina Aleksandrijska
07,00 Katica Šentaler
18,30 Kolektivne nakane

Subota, 26. studeni 2022., svagdan
08,00 Stipe Vlajčić, Roko Palić
18,30 † Stjepan, Anđa, Ivan i Matija Tolić

Nedjelja, 27. studeni 2022., 1. NEDJELJA DOŠAŠĆA
08,00 † iz obitelji Jakova i Mare Raspudić
09,30 † Krunoslav Kračun
11,00 Za župljane
18,30 † Petar Kozina