Danas je 3. korizmena nedjelja – bezimena i nedjelja solidarnost sa Crkvom u BiH pod geslom: „Vidio sam nevolju naroda svoga.“ Na svim sv. Misama prikupljamo za potrebe Caritasa BiH, odnosno potrebitima i korisnicima Caritasa u BiH.

U utorak je 22. u mjesecu, te vas pozivamo vas da u sklopu priprave za svečanu obnovu posvete svijeta Božjem Milosrđu toga dana budete na sv. Misi, izmolite Krunicu Božjeg Milosrđa, razmatrajući tekst Posvete svijeta Božjem Milosrđu…

U župi sv. Leopolda Mandića održat će se duhovna obnova za mlade isto u utorak s početkom u 19 sati. Bit će i mogućnost za sv. ispovijed…

Utorkom i petkom pozivamo vas na pobožnost Križnog puta s početkom u 18 sati. U utorak Križni put će predvoditi zajednica Faustinum, a u petak članovi Župnog pastoralnog vijeća.

Bratovština Sveti Bernard organizira Planinarski Križni put, u subotu 2. travnja. Opširnije o tome zainteresirani mogu vidjeti na plakatu.

U petak je svetkovina Navještenja Gospodnjeg – Blagovijest. Sv. mise toga dana bit će u 8 i u 18,30 sati. Toga dana sv. Otac Franjo posvetit će Ukrajinu i Rusiju Bezgrješnom Srcu Marijinu i poziva sve biskupe i vjernike da mu se pridruže u molitvi toga dana.

U subotu, zadnju u mjesecu pozivamo vas na klanjanje nakon večernje Mise. Klanjanje će animirati HDM i Kristova vojska u trajanju od 1 sat. Presveto će biti izloženo kroz cijelu noć sve do jutarnje Mise. Za bdjenje se možete prijaviti i upisati u sakristiji, odmah nakon mise!

Iduće nedjelje predstavit će nam se zajednica Arka koja se bavi osobama s intelektualnim poteškoćama.

Stigli su novi brojevi Glasa Koncila, Tebi Majko, Kane, Veritasa, naš dehonijanski glasnik Vrijeme Srca i ostali tisak, kalendari i obiteljske svijeće po cijeni od 30 kn.

RASPORED SV. MISA I NAKANA KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 21. ožujka 2022., svagdan
18,30 † Mara i Petar Lukač i sve iz obitelji Lukač

Utorak, 22. ožujka 2022., svagdan
07,00 † Ljudevit i Ivka Galinec, † Zvonko Juroš i † Ivka Jelić
18,00 Križni put
18,30 † Anica Burić

Srijeda, 23. ožujka 2022., svagdan
07,00 Na nakanu Darije
18,30 Kolektivne nakane

Četvrtak, 24. ožujka 2022., svagdan
07,00 Na jednu nakanu
18,30 † Mate Matić

Petak, 25. ožujka 2022., Navještenje Gospodinovo – Blagovijest
08,00 † Ilija i Stojka Pehar
18,00 Križni put
18,30 Kolektivne nakane

Subota, 26. ožujka 2022., svagdan
08,00 † Vinko, Anđa i Jozo Malenica
18,30 † Krunoslav Kračun

Nedjelja, 27. ožujka 2022., IV KORIZMENA NEDJELJA – sredoposna
08,00 † Marijana (ž) Gale
09,30 † Marijan i Marija Dučkić
11,00 Za župljane
18,30 † Stipe Maloča