Danas je 17. nedjelja kroz godinu

U ponedjeljak je blagdan sv. Ane i Joakima – roditelja BDM, u četvrtak sv. Marta, a u subotu sv. Ignacije Lojolski – osnivač Družbe Isusove.

Od četvrtka započinje trodnevna duhovna priprava, uoči Mlade Mise vlč. Hrvoja Mandića na koju vas pozivamo!

Mlada Misa iduće nedjelje bit će u 17 sati, na koju vas također pozivamo, s napomenom da toga dana neće biti redovite sv. mise u 18,30!

Preporučujemo vam novi broj Glasa Koncila, naš dehonijanski glasnik Vrijeme Srca, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Kanu i druge.

Danas na sv. Misi u 10 sati mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački krsti peto dijete ob. Ćaran…

 

RASPORED SV. MISA I NAKANE KROZ TJEDAn

 

Ponedjeljak, 26. srpnja 2021., sv. Ana i Joakim, roditelji BDM

 

18,30 † Na čast sv. Ani i Joakimu; † Jakov Budimir; na jednu nakanu, na čast sv. Josipu

Utorak, 27. srpnja 2021., svagdan

 

18,30 † Krunoslav Kračun

Srijeda, 28. srpnja 2021., svagdan

 

18,30 Kolektivne nakane

Četvrtak, 29. srpnja 2021., sv. Marta

 

18,30 † Dean Kurelja

Petak, 30. srpnja 2021., svagdan

 

18,30 Kolektivne nakane

Subota, 31. srpnja 2021., sv. Ignacije Lojolski

 

18,30 † Mirko Marojević

Nedjelja, 01. kolovoza 2021., XVIII NEDJELJA KROZ GODINU B

08,00 † Tihomir Burić

10,00 † Bernard Matić

17,00 MLADA MISA (za župljane)