Župne zajednice obitelji (ŽZO) su mjesto susreta obitelji na lokalnoj, kapilarnoj, župnoj razini. Ovdje se stvaraju poznanstva i prijateljstva s ljudima na sličnim vjerskim temeljima, vrjednotama i pogledima na život.

Te zajednice su otvorene za sve obitelji u župi i lokalnoj zajednici u zajedničkom traganju u bračnim, odgojnim i vjerskim pitanjima.

Ured za pastoral obitelji i ad hoc Odbor za Župne zajednice obitelji je iz konkretnog i praktičnog iskustva izradio priručnik koji može pomoći već postojećim zajednicama, ali i novima koje se tek stvaraju:

»Priručnik za Župne zajednice obitelji« (pogledaj cijeli PDF dokument)

Iz Priručnika vezano za Župne zajednice obitelji:

VIZIJA – Predstavlja svijet kakvim ga vidimo i kakvim ga želimo.

Katolička obitelj – hrvatska baština i budućnost.

MISIJA – Određuje ono što nam je činiti kao vjernicima, a posebno kao zajednicama obitelji koje djeluju u našim župama.

Radosno živjeti zajedništvo u Crkvi i društvu,
svjedočiti kršćanski brak i obitelj
te pružati uzajamnu potporu
u suočavanju s izazovima suvremenog načina života.

SVRHA – Duhovnost, vjerska i stručna formacija, međusobno povezivanje, promicanje obiteljskih vrijednosti najbolje se ostvaruje u zajedništvu više obitelji.

a. Duhovnost – postići svetost

Unutar ŽZO želimo postići osobnu svetost i svetost obitelji u župi – da Boga upoznamo, jedni druge ljubimo i tako stignemo u nebo. Želi se posvećenje, spasenje duša, rast u vjeri, evangelizacija i reevangelizacija svih ljudi. ŽZO moraju očitovati katoličku vjeru i vjeru u obitelj, te moraju biti zajednice molitve.

b. Formacija – upoznati obitelj

Težimo upoznati nauk crkvenog Učiteljstva o obitelji, poticati cjeloživotno učenje i produbljivanje obiteljske tematike i problematike, te koordinirati svoje djelovanje sa stručnjacima (iz različitih struka) obogaćujući se iskustvima drugih bračnih parova.

c. Umrežavanje – stvarati zajedništvo

Jedan od ciljeva je i izgradnja međusobne solidarnosti, pomoć i podrška i u teškim i u lijepim trenutcima života. ŽZO tako postaje mjestom razmjene iskustava te mjestom okrjepe i suživota obitelji s drugim obiteljima koje dijele iste ili slične vrjednote. Osobito je važno promicanje obiteljskih vrjednota i poticanje zajedništva, posebno roditelja i djece.

d. Služenje – kroz aktivnosti svjedočiti vjeru

ŽZO potiče na služenje zajednici – u župi, Crkvi, civilnom društvu. To je mjesto pripreme za društveni angažman, za svjedočenje vjere i »buđenje« neaktivnih i posrnulih vjernika. Funkcija je ŽZO da budu »kvasac«, da udružuju u »jato« kako bi se zajednički djelovalo u promicanju obiteljskih vrjednota. ŽZO, djelovanjem vjernika laika aktivnih u župnom (obiteljskom) pastoralu, trebaju biti primjer drugima.