ODABIR VITRAJA

Naša crkva je uglavnom uređena i opremljena. Međutim, još nedostaju vitraji na prozorima koji su inače predviđeni i koje zapravo svaka crkva ima. Nakon postavljanja reljefa, klupa, oltara, obnove zvonika i unutrašnjosti crkve, kipa Srca Isusova itd. preostalo je još postaviti vitraje na prozore. Međutim, problem je je u odabiru pravog i prikladnog rješenja. Do sada smo imali nekoliko ponuda i još uvijek tražimo najbolje rješenje. Prvi prijedlog i ponuda bila je dana od prof. Branimira Dorotića u dvije verzije. Zatim od umjetnika Nenada Voriha. Zadnja ponuda stigla nam je preko firme Bokart, od patera Marka Rupnika DI, te od akademskog slikara Ante Žaje. Sad je vrijeme za izbor i kretanje u realizaciju.