Tema propovijedi: Judina izdaja

Nakon što Isus reče: “Jedan će me od vas izdati”, učenici se zapitaše tko bi to mogao biti. Jer, na neki način, svatko od njih bi to mogao biti. Zato, ne mogavši izdržati u neizvjesnosti, upitaše Isusa: “Tko je taj?”

Isus ne sprječava Judu u njegovu naumu izdaje. Pušta da se to dogodi. Isus se ne boji đavla. Zna da je Judina izdaja đavlovo djelo. Ne sprječava ga, jer je čovjek slobodan činiti dobro i zlo. Ne sprječava ga ni zato jer je se to uvod u Njegovu muku, smrt i uskrsnuće, koji će promijeniti svijet.

Budući je Juda taj izdajica, on više ne može biti član zajednice Isusovih učenika. Zato ga Isus šalje van. Juda odlazi u tamu, dok Isus i učenici ostaju na svjetlu. Svatko izabire svoj put.

Tko se suprotstavi Bogu poput Jude, nije više slobodan. Njime vlada zli duh. Kad sagriješi, čovjek gubi prijateljstvo s Bogom jer se odlučio za Božjeg neprijatelja – đavla. Čini se, da se Juda pokajao, ali nije vjerovao u oprost i pomirenje s Bogom. Zato je, pod đavolskim utjecajem presudio sam sebi i objesio se.

Juda je poljupcem izdao Sina Čovječjega. Poljubac je simbol prijateljstva i ljubavi. Vrhunac je to izdaje: ljubav kao sredstvo izdaje. Nakon Jude više nitko ne može biti siguran u svoje poljupce, u svoju ljubav prema Kristu, jer možda je ta ljubav tek vrhunski izričaj sebičnosti i izdaje Isusa.

Koliko neiskrenih poljubaca je prisutno u našem životu? Poljubaca nevjere prije braka ili u braku? Poljubaca izdaje partnera, partnerice i Isusa Krista?

Svaka izdaja je teška i boli, ali najbolnija je ona koja se čini iz osvete zbog odbačene ljubavi. Demon ljubomore, neopraštanja, izdaje, mržnje i osvete, tada je na djelu. U ljubavi je povrijeđeno srce. Ali osvećuje se samo onaj koji ne zna praštati i koji u svemu ne računa s Bogom.

Judin poljubac znak je prijateljstva s Isusom. Znak nekadašnjeg prijateljstva. Čovjekova tragedija leži u činjenici da nema ljubavi i vjere. Kako drugačije razumjeti Judin postupak prema Isusu koji ga je uvijek volio? Zašto čovjek napušta najbolje prijatelje da bi bio s lošima? Zašto ostavlja Boga da bi bio s đavlom? Zašto napušta svoju vjeru u jedinoga Boga da bi se priklonio drugim, lažnim bogovima?

Nema veće izdaje od ove: napustiti Isusa Krista, jedinoga Spasitelja svijeta i prihvatiti drugog boga ili religiju koja u Njemu ne vidi Boga. Nevjera, otpadništvo, idolopoklonstvo, praznovjerje, stoga, i jesu grijesi protiv prve i najveće zapovijedi: Ja sam Gospodin, Bog tvoj! Nemaj drugih bogova uz mene!

Tko krši prvu Božju zapovijed, izdaje Boga. To je novovjeki Juda. Ako se ne vrati Bogu i ne prizna ga svojim Stvoriteljem i Spasiteljem, ako se prepusti tami đavla, čekat će ga Judina sudbina.

Zato svaki izgubljeni sin Katoličke Crkve treba se vratiti u krilo Majke Crkve poput Petra koji je triput gorko zaplakao nakon što je zatajio, izdao Isusa.

Svatko može izdati Boga jer svi smo grješnici. No, jedni su Petri koje ljubav prema Bogu potiče na kajanje i pomirenje s Bogom, a drugi su Jude koji sami sebi presuđuju, ne vjerujući u Božje oproštenje.
p. Zvonko Šeremet, SCJ