Tješitelji Milosrdnog Isusa

U tradiciji Katoličke crkve nalazimo mnoge molitvene pokrete, koji su nastajali i nastaju kao odgovor na potrebe vremena i Crkve.

Ova se pobožnost temelji na viziji svete sestre Faustyne Kowalske u kojoj tijekom nekoliko dana sveta sestra Faustina osjeća iznimno jake bolove zbog kojih povremeno gubi svijest. Isus joj daje spoznati da je time sudjelovala u Njegovom umiranju i da je On dopustio te patnje kao zadovoljštinu pred Bogom za djecu ubijenu u majčinom tijelu.

Po pitanju nerođenih, svi smo odgovorni, ne samo zato što smo kršćani, nego zato što smo ljudi. Baš svatko može djelovati u obrani najmanjih. Uostalom, Gospodin je rekao: „Zaista, zaista kažem vam, što god učinite jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili.“ (Mt 25,40). Iz toga je razloga nastao ovaj novi i snažan molitveni pokret Tješitelji Milosrdnog Isusa.

Sudbina svijeta ne ovisi o političarima, niti o projektima ratnih štitova, niti o cijeni nafte. Maleno, bespomoćno dijete – ono je jučer, danas i sutra svijeta! Djeca su izraz Božjeg najvećeg blagoslova. Zato:
„ Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju.“ (Izr, 31,8)
“Vičite svijetu da je život nježan dar, dostojan bezuvjetnog poštovanja, da Bog ne gleda privide nego srce. Da život obilježen križem i patnjom zaslužuje više pozornosti, brige i osjećajnosti…”

– Papa Ivan Pavao II.