Sveta Potvrda (Krizma)

Sakramenat krizme je punina i potvrda krštenja. Duh Sveti koji se prima u potvrdi je Božji dar koji kršćanina prožima i po tiče da odvažno i otvoreno svjedoči u svijetu za Krista i da radi na ostvarivanju njegova kraljevstva na zemlji.

Sakramenat krizme redovito podjeljuje biskup, a po njegovu ovlaštenju može i drugi svećenik. Obred se sastoji od zazivanja Duha Svetoga, polaganje biskupovih ruku nad krizmanicima i mazanjem krizmanim uljem na čelu krizmanika.
Biskup kaže krizmaniku: Primi pečat dara Duha Svetoga.
Krizmanik odgovara: Amen!
Biskup potom završi riječima: Mir tebi!
Krizmanik odgovori: I s duhom tvojim.

Krizmanik ima i kuma-kumu, koji-koja ga prati na krizmu. Kod krizme kum-kuma drži desnu ruku na desnom ramenu krizmanika. Kum mora biti katoličke vjere i krizman.