Crkva kao Božji narod, i kao zajednica onih koji vjeruju u Isusa Krista, ima i svoje predvoditelje: papu, biskupe, svećenike i đakone. Sveti red se sastoji od tri stupnja: đakonat, prezbiterat i episkopat.

Služba đakona sastoji se u propovijedanju, dijeljenju blagoslovina i nekih sakramenata, pomaganja u liturgiji, pastoralu i u karitativnom djelovanju.

Prezbiter – svećenik je pomoćnik i suradnik biskupu pod čijim vodstvom upravlja župom ili obavlja druge apostolske službe. Svi svećenici na čelu sa svojim biskupom sačinjavaju jedan prezbiterij ili svećenički kolegij.

Episkop – biskup je punina i vrhunac svetoga reda, a prima se posebnim sakramentalnim obredom. Po njemu se na biskupe prenosi apostolska služba i daje im se ovlaštenje da u zajedništvu s papom upravljaju svojom biskupijom. Biskupi su u svojim biskupijama odgovorni učitelji, glavni liturgičari i pastiri. Na svom teritoriju biskupije imaju  upravnu, sudsku i izvršnu vlast u pitanju vjere i crkvenog života. Na čelu s papom sačinjavaju kolegij biskupa, koji nastavlja službu apostolskog zbora.

Papinstvo nije zasebni red nego vrhovna vlast i najodgovornija služba u Crkvi. Kao nasljednik svetog Petra, papa je i rimski biskup i vrhovni poglavar cijele Crkve. U upravljanju Crkvom pomažu mu biskupi i kardinali. 

 

MOLITVE 

Za duhovna zvanja

Svemogući vječni Bože, ti si izvor i punina svih milosti. U Crkvi tvojoj milosni su darovi različiti, ali je isti Duh, različite su službe, ali je isti Gospodin, različita su i djela, ali si ti isti, koji činiš sve u svima. Molimo te, pošalji vjesnike evanđelja među svoj narod da vjerno služe Crkvi i tvojim vjernicima. 

Za svećenika

Gospodine, Bože naš, ti hoćeš da tvoji svećenici služe oltaru i narodu. Daj im vjernost i ustrajnost u služenju da životom i radom promiču tvoju slavu.