Euharistija je jedan od sakramenata kršćanske inicijacije, odnosno uvođenja u vjeru. Krist je prisutan u Euharistiji pod prilikama kruha i vina.

On je tu da bude naša hrana za nadnaravni život kojeg smo primili po krštenju. Sam je rekao: «Tko blaguje od ovoga kruha živjet će uvijeke» i «Tko blaguje Tijelo moje i prije Krv moju, ima život vječni».

Stoga Crkva poziva svoje članove da često pristupaju svetoj pričesti, posebno u važnijim zgodama života ili za vrijeme slavlja crkvenih svetkovina i blagdana. Kršćanin može uvijek pristupiti pričesti kada nije u smrtnom grijehu.

Posebna pažnja se pridaje pripremanju djece za ovaj sakramenat. Nakon priprave kroz župni vjeronauk, priređuje se zajedničko misno slavlje Prve sv. Pričesti. Uobičajeno vrijeme Prve Pričesti djece je nakon Uskrsa, krajem travnja ili u svibnju.

Prvoj pričesti prethodi i prva ispovijed, koja je obično dan prije svečanosti Prve Sv. Pričesti.

U slavlju prve pričesti vrlo značajno mjesto zauzima obnova krsnih obećanja. Tada djeca – prvopričesnici – sami ispovijedaju svoju vjeru koju su, na njihovu krštenju, u njihovo ime ispovjedili njihovi roditelji i kumovi.

  • Kandidati za sakramenat prve pričesti, koji uključuje i ispovijed, prijavljuju se početkom školske godine.
  • Kandidati za prvu pričest uobičajeno su polaznici III. razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se još nisu pričestili ni ispovjedili.
  • Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje ovih sakramenata, tako da kandidati moraju biti uključeni i u župnu katehezu, kao pripravu za primanje ovog sakramenta.

Roditelji koji žele da njihovo dijete pristupi Stolu Gospodnjem trebaju najprije prijaviti svoje dijete, ispuniti i potpisati Pristupnicu s određenim podacima. Zatim se trebaju pobrinuti za to da njihovo dijete redovito pohađa župni vjeronauk, bližu pripravu za Prvu Svetu Pričest kroz dvije godine. Kandidati za Prvu Pričest su učenici drugog, odnosno trećeg razreda osnovne škole.  Tijekom školske godine, a najkasnije do Usksa potrebno je vjeroučitelju dostaviti potvrdnicu, ukoliko dijete nije kršteno u našoj župi!
Ukoliko dijete nije kršteno, priprava za Prvu Svetu Pričest bit će ujedno i priprava za krštenje koje dijete može primiti uoči svoje Prve Sv. Pričesti.

Župni vjeronauk odvija se od listopada do Božića i od veljače do svibnja na adresi Puklavčeva 22 u “staroj crkvi”). Vjeroučiteljica za prvopričesnike je Kristina Koritić.

Tijekom godine priprave bit će nekoliko susreta s roditeljima (u listopadu, tijekom došašća i korizme i prije sv. Pričesti)

RASPORED VJERONAUKA ZA 3. RAZREDE – SUBOTOM (kada su poslije podne u školi)
09:00 3A
09:45 3B
10:30 3C

ČETVRTKOM (kada su ujutro u školi)

14:30 A razred
15:15 B razred
16:00 C razred