Sakramenat krizme je punina i potvrda krštenja. Duh Sveti koji se prima u potvrdi je Božji dar koji kršćanina prožima i potiče da odvažno i otvoreno svjedoči u svijetu za Krista i da radi na ostvarivanju njegova kraljevstva na zemlji.

Sakramenat krizme redovito podjeljuje biskup, a po njegovu ovlaštenju može i drugi svećenik. Obred se sastoji od zazivanja Duha Svetoga, polaganje biskupovih ruku nad krizmanicima i mazanjem krizmanim uljem na čelu krizmanika.

Biskup kaže krizmaniku: Primi pečat dara Duha Svetoga.
Krizmanik odgovara: Amen!
Biskup potom završi riječima: Mir tebi!
Krizmanik odgovori: I s duhom tvojim.

Krizmanik ima i kuma/kumu, koji koja ga prati na krizmu. Kod krizme kum/kuma drži desnu ruku na desnom ramenu krizmanika. Kum mora biti katoličke vjere i krizman.

Kandidati za sakramenat krizme moraju se prijaviti u župni ured, odmah početkom školske godine. Kandidati za krizmu redovito su djeca polaznici sedmih, odnosno osmih razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se nisu krizmali.

Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje krizme, tako da kandidati moraju biti uključeni i u župnu katehezu, kao pripravu za Krizmu. Kandidati za ove sakramente trebaju se uključiti, to jest prijaviti, tijekom rujna.

 

Svetu potvrdu ili krizmu u našoj župi i Nadbiskupiji redovito primaju vjeroučenici osmih razreda osnovne škole s područja naše župe. Priprava za sakrament traje dvije godine (sedmi i osmi razred osnovne škole). Kandidat koji želi pristupiti pripravi za sakrament Svete Potvrde mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– pohađati vjeronauk u školi
– redovito sudjelovati u župnoj katehezi i time usvajati određeno znanje o vjeri
– priprema kroz župnu katehezu za sedmi razred u protekloj školskoj godini
– redovito pohađanje nedjeljne Svete Mise
– ozbiljnost u ponašanju i svjedočenju svoje vjere
– aktivno sudjelovanje u nekoj od župnih zajednica

“Priprava za potvrdu treba ići za tim da kršćane dovede do tješnjeg sjedinjenja s Kristom, do življe prisnosti s Duhom Svetim, s njegovim djelom, darovima i pozivima, kako bi bolje mogli preuzeti apostolske odgovornosti kršćanskog života. Zato će kateheza o potvrdi težiti za tim da u potvrđenika probudi smisao pripadnosti Crkvi Isusa Krista, i to kako sveopćoj Crkvi tako i župnoj zajednici. Na ovoj potonjoj je osobita odgovornost za pripravu potvrđenika” (Katekizam Katoličke Crkve br. 1309).

Kumovi:
Prema odredbama Zakonika Kanonskog prava Crkve kumovi na krštenju i potvrdi moraju:
1. imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, pričest i potvrdu), a ako žive u braku trebaju biti crkveno vjenčani.
2. trebaju živjeti kršćanskim životom.
3. trebaju biti stariji od šesnaest godina.

Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz župe u kojoj prebivaju, gdje će tražiti od župnika da im izda dokument „Posvjedočenje“ kojim župnik svjedoči da su oni prikladni za kumovanje.

Potrebni dokumenti :

– ispunjena Pristupnica s podacima i potpisana od roditelja
– ako kandidati žive izvan naše župe tada moraju donijeti pisano dopuštenje svojega župnika za pohađanje priprave i primanje potvrde u našoj župi.
– ako kandidati nisu kršteni u našoj župi trebaju donijeti Potvrdnicu kojom se potvrđuje da je vjeroučenik primio sakramente krštenja, odnosno Prve Pričesti.
– Posvjedočenje za kumove treba donijeti do kraja kalendarske godine.

RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA

8. RAZREDI – SRIJEDA

ŠKOLA POSLIJE PODNE:
9:00 8A
9:45 8B
10:30 8C

ŠKOLA UJUTRO
14:30 8A
15:15 8B
16:00 8C