Odrasli koji iz nekog razloga nisu primili sakramente za vrijeme osnovne škole trebaju se prijaviti u župi na kateheze i pripremu za primanje sakramenta kršćanske inicijacije.
Priprave za primaanje sakramenata (kateheze) traju nekoliko mjeseci, odnosno od početka pastoralne godine do Sv. Potvrde kojoj mogu prisutpiti u župi, uz eventualno primanje i drugih sakramenata koje nemaju. Priprema za sakrament sv. Potvrde podrazumijeva i primanje ostalih sakramenata koje nemaju (Krštenje, Prva Pričest). To su sakramenti kršćanske inicijacije: Krštenje, Potvrda i Euharistija.