Neokatekumenski Put u župi

Neokatekumenski put u našu župu došao je preko ekipe katehista Roberta i Andree Matoković koji su u jesen, 1998. godine održali prve kateheze za župu, na kojima je sudjelovalo dvadesetak župljana i na kraju se rodila zajednica, uoči Božića iste godine.

Od tada do danas održano je više kateheza na kojima su nastale nove zajednice. Neke od njih su se kasnije spojile. Danas u župi imamo 3 zajednice neokatekumenskog puta, sa oko 80 članova. Svaka od njih sastaje se na zasebno na Slavlje Riječi u tjednu, a subotom navečer svi zajedno imaju nedjeljnu Euharistiju…