Krštenje

Krštenje je temeljni događaj kršćanskoga života. Podrijetlo krštenja izvire u Kristovoj oporuci kada je zapovjedio svojim učenicima da idu po svem svijetu i krste sve narode u njegovo ime: “Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”.

Osobne pretpostavke za primanje krštenja jesu unutarnje obraćenje i vjera u Isusa Krista i njegov nauk. Krštenje uključuje vjernike u Crkvu kao novi Božji narod i Mistično Tijelo Kristovo ispunjeno Duhom Svetim. Tako shvaćeno uključenje u Crkvu jest i prvi temeljni učinak krštenja, a istodobno i sredstvo postizanja punine krsne milosti.

Roditelji su prvi odgovorni za kršćanski rast djeteta. Krsno kumstvo je dodatna i posebna služba za krštenika. Krsni kum ili kuma postaju jamac ozbiljnosti i pozitivne nakane da će svoje kumče povezati sa životom kršćanske zajednice.

Usprkos prvenstvu roditeljske službe u obredu krštenja i kasnije u životu, krsnim kumovima pripadaju važne zadaće. Krsni kumovi su trajni predstavnici opće Crkve i vidljivi predstavnici u kršćanskoj zajednici. Krsni obred ima duhovne vrednote kršćanskog i obiteljskoga slavlja.

Roditelji i kumovi preuzimaju na sebe odgovornost da će dijete odgojiti u vjeri u kojoj se krsti. To se vidi i iz samoga bogoslužja krštenja:

– na početku obreda roditelji i kumovi traže krštenje djeteta;
– zajedno čine djetetu znak križa na čelu;
– majka, ili kum/a, prinosi dijete krsnom zdencu;
– otac ili kum/a prima upaljenu krsnu svijeću – Svjetlo Kristovo
– na kraju obreda roditelji i kumovi primaju blagoslov.