Po milosti koju smo primili na krštenju postali smo djeca Božja, Kristova braća i sestre i članovi Crkve. Po krsnim obećanjima i po sakramentu krizme opredijelili smo se za Krista, odlučili biti njegovi svjedoci, širiti njegovo Kraljevstvo i živjeti po njegovu Evanđelju.

Božanski ili milosni život u nama podržavamo, hranimo i razvijamo dostojnim primanjem svete pričesti. U tom životnom opredjeljenju i vjerničkom životu kršćanin bi trebao ostati i neprestano napredovati.

Na žalost rijetki su koji ustraju. Često se iznevjerimo svojim krsnim obećanjima, ne živimo po Evanđelju, postanemo neposlušni Bogu i time činimo zlo koje nazivamo grijeh. Grijeh je kršenje Božje volje koju Bog izražava preko svoje objave, kroz svoju Crkvu, kroz savjest svakog pojedinca.

Bog nam se ne osvećuje radi grijeha nego nas potiče da se obratimo i tražimo oproštenje. To činimo kajanjem za grijehe i odlukom da više nećemo griješiti. Osim kajanja i odluke potrebno je pristupiti sakramentu pokore – pomirenja, ispovijediti svoje grijehe. Isus je dao vlast opraštanja grijeha svojoj Crkvi: «Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grijehe, oprošteni su im; kojima zadržite zadržani su im» (Iv 20, 22-23).

Za ispovijed se treba pripraviti. Treba ispitati svoju svijest i na ispovijedi priznati svoje grijehe. U crkvi postoji i zajednička priprava pokorničko slavlje, a zatim pojedinačna ispovijed.

Postoji pet uvjeta valjane i dostojne ispovijedi: Ispitati savjest, skrušeno ispovjediti (priznati) svoje grijehe, pojakati se i odlučiti da nećemo više griješiti, te izvršiti zadanu pokoru.

Tijek ispovijedi:

Hvaljen Isus i Marija!

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Ispovijed započinjem riječima:

Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe koje sam učinio/la od svoje zadnje ispovijedi koja je bila…

Tada ću reći svoje grijehe. Pažljivo ću slušati što će mi reći svećenik, iskreno ću odgovoriti ako me što upita. Zapamtit ću sve što mi naredi da izvršim za pokoru. Kad svećenik dovrši, ja ću moliti djelo kajanja:

KAJEM SE OD SVEGA SRCA ŠTO UVRIJEDIH BOGA,
NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO.
ČVRSTO ODLUČUJEM DA ĆU SE POPRAVITI
I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI. AMEN.

Svećenik će mi zatim dati odrješenje:

Bog, milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet smrću i uskrsnućem svojega Sina, i izlio Duha Svetoga na otpuštenje grijeha. Neka ti po služenju Crkve On udijeli oproštenje i mir. I ja te odrješujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina + i Duha Svetoga.

Na kraju odrješenja, reći ću: Amen!

Svećenik će me pozdraviti: Gospodin ti je oprostio grijehe. Idi u miru!

Ja ću zahvaliti: Bogu hvala!

Tada ću ustati, izići iz ispovjedaonice i poći zahvaliti Bogu, za ljubav i dobrotu koju mi je nebeski Otac iskazao, kao svome djetetu, te ću izmoliti zadanu pokoru.