Hrvatska dehonijanska mladež

Utemeljitelji Hrvatske dehonijanske mladeži (HDM) su svećenici Presvetog Srca Isusova – Dehonijanci, koji su na taj način u okrilje velike Dehonijanske obitelji prigrlili i mlade župe u kojoj djeluju, sa željom da i oni žive karizmu utemeljitelja Družbe, sluge Božjeg o. Leona Ivana Dehona.

OBVEZE

Mladi HDM-a izvršavaju obveze koje su si sami zacrtali, nasljedujući uzor oca Dehona i sa željom svjedočiti da svojim mladenaštvom mogu radosno slijediti Krista i pridonositi zadovoljštinu za uvrede koje se nanose Presvetom Srcu Isusovom:

upoznati lik i djelo o. Leona Dehona i njegovu duhovnost
surađivati sa svećenicima Dehonijancima u poslanju Crkve
pronaći svoje mjesto i aktivno se uključiti u rad zajednice i župe
redovita sv. Misa i sv. Pričest
pobožnost Srcu Isusovu, devetnica Prvih petaka
dnevno moliti molitvu Evo Srca
izvršavati vlastite dužnosti u duhu žrtve i zadovoljštine Srcu Isusovu

Organizacijski HDM počiva na dobrovoljnom radu mladih animatora, koordinatora.

voditelj: Marko Vukasović
Duhovnik: p. Marko Šop SCJ

Susreti
Odvijaju se svaki tjedan utorkom u 21 h. Na susretima mlade iz župe upoznajemo sa karizmom o. Leona Dehona prolazeći kroz razne aktualne teme na različite načine(molitve, mise, parlaonice, filmovi, rekreacija…) Mlade se potiče na aktivan rad i pomaganje u župi (Žive jaslice, Dehonijada, klanjanja…)
HDM trenutno broji oko 30 članova madića i djevojaka.