Molitvena zajednica štovatelja Božjega milosrđa „Faustinum“

Naša molitvena zajednica izrasta iz želje Milosrdnog Spasitelja Gospodina Isusa Krista da mi, u svomu ovozemaljskom životu, po uzoru na svetu sestru Faustinu Kowalsku, molimo, govorimo i djelujemo tako da se nijedna duša ne izgubi u Vječnosti.

Naš Gospodin ukazivao se sestri Faustini, poljskoj redovnici, prenijevši joj poruku o Svomu neizmerljivom milosrđu koje se izlilo na cijeli svijet po zaslugama Njegove pregorke Muke.

Svetica nam prenosi Gospodinove riječi koje će ganuti i potaknuti svakog od nas vjernika da molimo za znane i neznane duše širom svijeta: „O kada bi grješnici upoznali Moje milosrđe, ne bi ginuli u tako velikom broju. Govori grješnim dušama da mi se ne boje približiti. Govori o Momu velikome milosrđu. Gubitak svake duše nasmrt me žalosti. Uvijek me tješiš kada moliš za grješnike. Najdraža mi je molitva za obraćenje grješnih duša. Znaj, kćeri moja, da je ta molitva uvijek uslišana.“ (Dn 1396, 1397)

Draga braćo i sestre u Kristu, koje li ljubavi, koje li zauzetosti u Bogu kada odgovaramo na ovaj Isusov uzvišeni poziv da duboko uronimo u Božje milosrđe moleći Krunicu Božjega milosrđa u kojoj srcem i riječju izričemo: „Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta: Po Njegovoj pregorkoj Muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu!“ Moleći molitvu Krunice Božjega milosrđa, mi ublažujemo pravednu srdžbu i gnjev Vječnog Boga Oca poradi svakovrsnih naših grijeha koji su nas udaljili od Trojedinoga Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Cijena našega spasenja: vječna Žrtva Boga Sina prinesena Bogu Ocu za oproštenje naših grijeha, kao zadovoljština za grijehe svijeta, uzvišena je i neiscrpiva.

Iz Isusova Presvetoga Srca, otvorenoga na Križu, potekle su zrake Krvi i Vode kao izvor milosrđa za nas. Isusova Predragocjena Krv nas napaja u Sakramentu svete Euharistije, a Presveta Voda iz prsiju Isusovih nas pere u Sakramentu svete Ispovijedi. Posebno je milosno moliti Krunicu Božjega milosrđa u času Isusove smrti na Križu (15 sati): u Satu Milosrđa. U našoj župi se molitvom Krunice pripremamo kroz dane Devetnice Božjemu milosrđu i za Svetkovinu Božjega milosrđa, koju je Milosrdni Isus posebno stavio na srce sestri Faustini, jer su toga dana otvorene sve brane Božjemu milosrđu koje se široko daje svakom raskajanom grješniku, te nam se na dan Svetkovine, koju je Milosrdni Isus posebno želio dati svijetu, zbog zasluga Kristove Žrtve brišu i čistilišni dugovi za naše u svetoj Ispovijedi oproštene grijehe.

U svakodnevnom životu, molitelja pokreće ljubav prema Bogu i bližnjemu: iz istinske ljubavi prema Bogu koju nam u stanju milosti Božje nadahnjuje Bog Duh Sveti, rađa se, kao njezin plod, duboka ljubav prema bližnjemu. Zato ne možemo zatvoriti oči pred događajima u životima ljudi, koji ih udaljuju od Boga; pred hladnoćom, tvrdoćom srca ili mlakošću srca koje se svakodnevno događaju kao uzroci i posljedice grijeha u životu svakog pojedinca u svijetu. A istovremeno znademo koju i kakvu nam je molitvu dao Milosrdni Isus susrevši sestru Faustinu i naloživši joj da nam sve prenese na stranicama svoga Dnevnika, za kojega je znao da će ga čitati mnogi ljudi na koje Milosrdni Isus samo čeka iz dana u dan, u svim pokoljenjima do sada i do kraja ovozemaljske prolaznosti. Isus očekuje da primimo Njegove milosti koje nam daje, kako bismo postali molitelji koji po zaslugama Muke Isusove mole Vječnoga Oca da se smiluje svima nama grješnicima i oprosti nam naše grijehe koji nas odjeljuju od naše Vječne sreće i spasenja, a to je jedino Bog sam.

Milosrdni naš Otkupitelj daje sestri Faustini nadahnuća o tome kako milosrdno djelovati u svijetu, na spasenje svih ljudi koje poznajemo i koje ćemo upoznati u vječnosti. Isus traži od sestre Faustine da se vježba u vršenju tri stupnja i načina življenja Božjega milosrđa za druge i sebe (djelo, riječ i molitva) u nesebičnom predanju Bogu za sve duše u cijelomu svijetu, koje se nalaze u različitim potrebama, a to su najprije grješnici i umirući, te duše u svojim čistilišnim mukama. I time smo obuhvaćeni svi! Tu su i trpeći ljudi, bolesnici, nerođeni, koji bivaju zaštićeni molitvom za njih i za one koje Bog poziva kako bi brinuli o njima i njihovim potrebama.

Ta tri vida djelovanja štovatelja Božjega milosrđa u svijetu navodi nam sestra Faustina u molitvi koju uvijek zajedno molimo, kako bismo, primivši Božju milost, širili milosrđe Božje po:

  • milosrdnim djelima – „Svake vrste!“
  • milosrdnom riječju – „Što djelom ne mogu izvršiti, neka se ostvari riječima!“ (primjeri su ovdje mnogi: utjeha, dobar savjet, razgovor sa osamljenima, trpećima i ljudima u svakoj potrebi, milosni ukor i pouka …
  • molitva – „Što ne mogu ostvariti ni s djelom niti milosrdnom riječju, to uvijek mogu molitvom. Moju molitvu proširujem tamo, kamo ne mogu dospjeti tjelesno!“

Molitelji Božjega milosrđa uvijek se moraju odlikovati dubokim pouzdanjem u Božje milosrđe koje nam teče iz otvorenog Presvetog Srca Milosrdnog Isusa na Križu, te ovo pouzdanje izričemo molitvom „Isuse, uzdam se u Tebe!“, koja je i natpis u podnožju Slike Milosrdnog Isusa, prema želji našeg Otkupitelja izrečenoj sestri Faustini. A ljubav, koju svi molitelji primaju kao milosni Božji dar, trebamo njegovati i razvijati kako bi rasla po sakramentalnom životu naših duša, jer sve što je dobro ima izvor u Bogu. Tu su i čistoća i poniznost u srcu koje ljubi. Osjećamo duboko značenje riječi Milosrdnog Isusa kako je stvorenje najsličnije svome Stvoritelju kada iskazuje milosrđe (milosrdnu ljubav) svome bližnjemu.

Na molitvene susrete sastajemo se ponedjeljkom, nakon večernje svete Mise. Susret započinjemo  zazivom Duha Svetoga, molitvom svetom Mihaelu Arkanđelu, te zazivima svetaca Božjega milosrđa. Potom jednodušno molimo molitvu svete Faustine za potpuno predanje djelovanju Božjega milosrđa u nama, a na plodonosno služenje braći i sestrama. Slijede molitve vjernika na  nakane svijeta, koje predajemo Bogu u molitvi Krunice Božjega milosrđa i litanija Božjega milosrđa, te nakon pjesme molimo jednu deseticu Krunice za jedinstvo kršćana. Potom molimo himan Veliča ili molitve Ruži Otajstvenoj Majci Crkve, jer je Blažena Djevica Marija Zagovornica i Odvjetnica ljudskoga roda u svim našim potrebama. Slijedi čitanje sa meditacijom odabranog dijela iz Dnevnika svete Faustine. Na kraju susreta molimo molitvu Evo Srca … kao zadovoljštinu Premilosrdnom Srcu Isusovu za grijehe svijeta, te Posvetu svijeta Božjemu milosrđu koju je izrekao sveti papa Ivan Pavao II.

Dragi miljenici Božji, pridružite nam se u ovom uzvišenom poslanju za vječno dobro i spasenje naše braće i sestara u svijetu, kako bi naša radost mogla biti potpuna!

Štovatelji i molitelji Božjega milosrđa iz zajednice „Faustinum“