Euharistija je jedan od tri osnovna sakramenta uvođenja u kršćanstvo. Krist je prisutan u Euharistiji pod prilikama kruha i vina; ne samo da mu se klanjamo i divimo već da ga i blagujemo.

On je tu da bude naša hrana za nadnaravni život kojeg smo primili u krštenju. Sam je rekao: «Ako tko jede od ovoga kruha živjet će zauvijeke» i «Tko jede tijelo moje i prije krv moju, ima život vječni».

Stoga Crkva poziva svoje članove da često pristupaju svetoj pričesti, posebno u važnijim zgodama života ili za vrijeme slavlja crkvenih svetkovina i blagdana. Kršćanin može uvijek pristupiti pričesti kada nije u smrtnom grijehu.