Hrvatska dehonijanska mladež (HDM)

Hrvatska dehonijanska mladež (HDM)

Hrvatska dehonijanska mladež, sa službenom kraticom: HDM (u daljnjem tekstu HDM) zajednica je mladih katolika koja nasljeduje duh karizme svećenika Srca Isusova – dehonijanaca i njihova utemeljitelja o. Ivana Leona Dehona. Karizma HDM-a podrazumijeva djelovanje u duhu...
Neokatekumenski put

Neokatekumenski put

O Neokatekumenskom Putu Neokatekumenski put je nastao pod utjecajem II. vatikanskog sabora kojega je Crkva potaknula kao odgovor na društvene promjene u 19. i 20. stoljeću na poseban način na sekularizaciju. Inicijatori Neokatekumenskog puta su španjolski slikar Kiko...
Tješitelji Milosrdnog Isusa

Tješitelji Milosrdnog Isusa

Tješitelji Milosrdnog Isusa U tradiciji Katoličke crkve nalazimo mnoge molitvene pokrete, koji su nastajali i nastaju kao odgovor na potrebe vremena i Crkve. Ova se pobožnost temelji na viziji svete sestre Faustyne Kowalske u kojoj tijekom nekoliko dana sveta sestra...
Zajednica štovatelja Božjeg Milosrđa

Zajednica štovatelja Božjeg Milosrđa

Gospodin Isus izabrao je s. Faustinu za tajnicu i navjestiteljicu svojega milosrđa da bi po njoj svijetu objavio veliku poruku. U Starom sam Zakonu – rekao joj je – slao proroke svome narodu s gromovima. Danas šaljem tebe čitavom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne...
Župna obiteljska zajednica

Župna obiteljska zajednica

Župne zajednice obitelji (ŽZO) su mjesto susreta obitelji na lokalnoj, kapilarnoj, župnoj razini. Ovdje se stvaraju poznanstva i prijateljstva s ljudima na sličnim vjerskim temeljima, vrjednotama i pogledima na život. Te zajednice su otvorene za sve obitelji u župi i...
Vojska Bezgrješne

Vojska Bezgrješne

Militia Immaculatae M.I. – Vojska Bezgrešne utemeljena je uoči blagdana svete Margarete Marije Alacoque, 16. listopada 1917. godine. Bijaše to osobito teško vrijeme za Crkvu. U Rusiji su se, zahvaljujući uspjelu državnome udaru, 7. studenoga 1917. boljševici, na čelu...