Utorak, 27.12.2022.
F. Miličevića i Keleminka
J. Stadlera od početka do parka i Trnovčica 117-127
J. Stadlera od parka do kraja
Trnovčica, parni

Srijeda, 28.12.2022.
Florićeva i Tomaševa
Izidora Poljaka
Vugrinka i Jurja Dragišića
Ivana Zovka, Kupreška i Mitnička

Četvrtak, 29.12.2022.
Trutina, Puklavčeva, Nuićeva od zadnjeg broja
Trnovčica neparni
A. Nuićeva
J. Jelenića

Petak, 30.12.2022.
Novoselski odvojci od I do IX
VI Retkovec i Bulinačka

Subota, 31.12.2022.
Dominika Andrijaševića i Papićeva
Retkošica i Ravnjanska
Redovka i Rafe Barišića
Petra Bakule

Ponedjeljak, 02.01.2023.
I Poljanice, neparni
III Poljanice

Utorak, 03.01.2023.
Budrovački, Plavšinački, Čađavički, Lemeški i Dinjevački put
I, II i III Laz i Novoselska, do vatrogasnog doma
Božjakovinska i Repaški put

Srijeda, 04.01.2023.
Antolovečki put, Molvanska, Klin i Kopanička
Novoselska II dio i odvojci XII i XIII
Dubrava i XI Novoselski odvojak

Četvrtak, 05.01.2023.
Branovečina
Poljanički Prilaz
Golska i Đelekovečka

Subota, 07.01.2023.
I Poljanice, parni brojevi
II Poljanice